czwartek, 18 listopad 2021 15:08

Upadłość konsumencka a umowa małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wiele osób zmaga się dziś ze spiralą zadłużenia. Oferty kredytów i pożyczek zarówno ze strony banków, parabanków, jak również innych instytucji finansowych są dziś bardzo powszechne i łatwo dostępne. Konsekwencją tego jest jednocześnie społeczny problem coraz głębszego zadłużania się. Motywacje do zaciągnięcia kredytu bywają przeróżne: od czysto konsumpcyjnych zachcianek po wypadki losowe czy choroby. Niejednokrotnie bowiem zdarza się tak, iż dana osoba jest po prostu zmuszona do podjęcia zobowiązań finansowych przekraczających jej realne możliwości. Zaleganie ze spłatami wiąże się z kolei z wszczęciem procedury windykacyjnej, często prowadzącej do zajęć komorniczych (w tym licytacji majątku czy zajęcia wynagrodzeń albo emerytur). W efekcie, niejednokrotnie jedyną szansa na wyjście ze spirali zadłużenia jest ogłoszenie przez dłużnika upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Warto również mieć świadomość, że problemy finansowe dłużnika uderzają jednocześnie w całą jego najbliższą rodzinę...

W związku z tym, w roku 2020 wprowadzone zostały znaczące zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Ich podstawowym założeniem miało być poprawienie sytuacji współmałżonka albo byłego małżonka dłużnika. Niestety, w dużym stopniu zmiany te są jednak teoretyczne...

Według wprowadzonych przez Ustawodawcę zmian, obecny małżonek albo były małżonek upadłego może zażądać uznania rozdzielności majątkowej (istniejącej pomiędzy małżonkami) za skuteczną w stosunku do masy upadłości. Przy czym muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  1. współmałżonek w momencie powstania rozdzielności majątkowej nie mógł wiedzieć o istnieniu okoliczności i podstaw do ogłoszenia upadłości;
  2. rozdzielność majątkowa nie może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli dłużnika.


W przypadku pierwszej przesłanki sytuacja jest dość klarowna, możliwe jest bowiem udowodnienie przed sądem, że współmałżonek dłużnika nie miał wiedzy na temat istniejącego zadłużenia (nie są to odosobnione przypadki). Natomiast, problematyczny jest drugi warunek. Ciężko bowiem wyobrazić sobie sytuację żeby rozdzielność majątkowa nie prowadziła do realnego pokrzywdzenia wierzycieli (z drugiej strony, gdyby rozdzielność taka nie prowadziła do pokrzywdzenia wierzycieli, to jaki byłby sens w występowaniu z powództwem o uznanie małżeńskiej rozdzielności majątkowej za skuteczną wobec całej masy upadłości?).

Trzeba również pamiętać, że rozdzielność majątkowa ustanowiona pomiędzy małżonkami w drodze odpowiedniej umowy, jest skuteczna wyłącznie, jeśli została zawarta na minimum dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przeciwnym razie (tzn. jeśli termin 2 lat nie zostanie dochowany), syndyk ma prawo żądać włączenia do masy upadłości wszystkich składników wspólnego majątku małżonków na dzień ustanowienia rozdzielności.

Z kolei, w przypadku gdy rozdzielność majątkowa ustanowiona została na mocy postanowienia sądu (np. wyrokiem rozwodowym bądź orzekającym separację, itp.), to wówczas musi upłynąć co najmniej rok od dnia jego uprawomocnienia się. Dopiero wówczas można złożyć wniosek o upadłość konsumencką, tak aby rozdzielność majątkowa była skuteczna w stosunku do masy upadłości.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku gdy pozew został złożony do sądu na co najmniej 2 lata przed wystąpieniem z wnioskiem o upadłość, to wówczas rozdzielność majątkowa będzie skuteczna wobec masy upadłości – w takim przypadku bez znaczenia jest zatem rzeczywista data wydania orzeczenia sądu.

Czytany 1281 razy
Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego z wszechobecnym bitem, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem problematykę kryptowalut, blockchaina, analizy finansowe i gospodarcze, porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców.

Komentarze

+1

Hanna — RE: Upadłość konsumencka a umowa małżeńskiej rozdzielności majątkowej

Jeśli jeden z małżonków ma problemy finansowe, to zawsze rykoszetem dostaje drugi... nawet umowa rozdzielności majątkowej nie chroni definitywnie przed wierzycielami zadłużonego małżonka... Tak to już jest

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem