środa, 16 czerwiec 2021 20:44

Czy za opóźniony pociąg pasażer może domagać się odszkodowania?

Napisał
Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Polskie koleje nie należą, mówiąc najoględniej, do najbardziej punktualnych. Drobne opóźnienia są traktowane jak coś tak oczywistego, że statystyczny pasażer zdaje się ich czasami nie dostrzegać… Od lat poważnym problemem są warunki atmosferyczne. Śnieg i niskie temperatury regularnie spowalniają praktycznie wszystkie polskie pociągi. Z punktu widzenia pasażera jest to oczywiście poważna niedogodność. Dla pasażerów niepunktualny pociąg często wiąże się z poważnymi konsekwencjami… A opóźnienia niejednokrotnie sięgają nawet kilkudziesięciu minut (albo są jeszcze większe). W takiej sytuacji pasażerowie podlegają pewnej ochronie prawnej, mają bowiem prawo do rekompensaty. Sama kwota rekompensaty uzależniona jest od wielkości opóźnienia - im większe, tym większa rekompensata. Minimalna jej wysokość to 25 procent ceny biletu (jednorazowego) w przypadku gdy opóźnienie wynosi od 60 do 119 minut (czyli poniżej dwóch godzin). Przy czym, dość często przewoźnicy kwestionują zasadność zgłoszonych przez pasażerów reklamacji… 

Zgloszenie reklamacyjne bilet

Problematyka wypłat rekompensat z tytułu opóźnień pociągów regulowana jest obecnie przede wszystkim na poziomie prawa europejskiego. Zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym minimalna kwota rekompensaty wynosi 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut i 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 120 minut.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w myśl obowiązujących przepisów, przy obliczaniu danego opóźnienia nie uwzględnia się sytuacji, co do których przewoźnik może udowodnić, że zdarzyły się one (czyli doszło do opóźnienia pociągu) poza terytorium Unii Europejskiej, tj. na przykład na terenie Białorusi.

Jednak nie w przypadku każdego opóźnienia można otrzymać rekompensatę. Według regulacji obowiązujących w Polsce prawo do rekompensaty dotyczy pociągów dalekobieżnych takich jak: InterCity (IC), Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), interREGIO (IR), Twoje Linie Kolejowe (TLK), oraz w przypadku przejazdów międzynarodowych, pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Podkreślić należy również, że Polska wyłączyła prawo do rekompensat dla pociągów regionalnych, miejskich i podmiejskich.

Pasażer pociągu, który uległ opóźnieniu i w związku z tym chce domagać się od przewoźnika rekompensaty, powinien złożyć pisemną reklamację. W takiej sytuacji na ogół przewoźnik proponuje bon zniżkowy na kolejny bilet. Przy czym pasażer ma prawo zamiast takiego bonu zażądać wypłaty pieniężnej. W praktyce jednak zdecydowanie trudniej uzyskać od przewoźnika gratyfikację finansową niż bon zniżkowy…

Przewoźnik często próbuje również zwolnić się z odpowiedzialności za opóźnienie pociągu podając pogodę jako argument uzasadniający działanie siły wyższej, która ma wyłączać jego odpowiedzialność. Pogoda jednak nie zawsze jest usprawiedliwieniem. Wskazane wyżej regulacje unijne dopuszczają bowiem zwolnienie odpowiedzialności danego przewoźnika, jedynie w przypadku gdy opóźnienie pociągu, odwołanie pociągu bądź utrata połączenia są wynikiem okoliczności zewnętrznych, którym przewoźnik nie mógł zapobiec ani ich uniknąć (pomimo zastosowania niezbędnej w danej sytuacji staranności).
Taka interpretacja prawa do rekompensaty wynika również z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. ETS wyraźnie bowiem wskazuje, że pasażer może domagać się odszkodowania, nawet w przypadku gdy opóźnienie wynika z działania siły wyższej (Wyrok z dnia 26.09.2013 r. sygn. akt C-509/11).

Należy jednocześnie pamiętać, że niezależnie od przepisów obowiązujących na terytorium UE, polscy pasażerowie mogą dochodzić swoich praw do odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i przepisów ustawy – Prawo przewozowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 62 ust. 2 wskazanej ustawy „przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego”. Przy czym aby domagać się odszkodowanie na tej podstawie prawnej, pasażer musi udowodnić stratę (szkodę) oraz jej wysokość. Nie wystarczy zatem sam fakt opóźnienia pociągu. Przy czym przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, w przypadku gdy opóźnienie pociągu (oraz szkoda) są wynikiem przyczyn całkowicie niezależnych (zdarzeń nadzwyczajnych) od przewoźnika, na powstanie których nie miał on wpływu oraz których nie mógł przewidzieć bądź których skutkom nie był w stanie zapobiec...

Czytany 1587 razy Ostatnio zmieniany sobota, 19 czerwiec 2021 10:16
Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego z wszechobecnym bitem, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem problematykę kryptowalut, blockchaina, analizy finansowe i gospodarcze, porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców.

Komentarze

Hanna — RE: Czy za opóźniony pociąg pasażer może domagać się odszkodowania?

No nie ma co ukrywać, że koleje nie są zbyt chętne do współpracy z niezadowolonym pasażerem. Jednak pamiętajmy, że kropla drąży skałę :)

Numi — Reklamacja biletu

U nas stają na głowie aby opóźnienie nie przekroczyło 60 minut, nawet jak przekracza to wpiszą 59 minut no chyba że jest pare godzin to wtedy pewna reklamacja.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem