poniedziałek, 10 maj 2021 19:46

Usunięcie wpisu w BIK po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Napisał
Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) zostało powołane w roku 1997 przez Związek Banków Polskich oraz banki w celu realnego zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony obrotu pieniężnego, a także zminimalizowania ryzyka kredytowego i skutecznego zapobiegania zjawisku nadmiernego zadłużenia społeczeństwa.  

Baza danych prowadzona jest przez Biuro Informacji Kredytowej i zawiera kompletne informacje o kredytobiorcach. Oznacza to, że informacje zawarte w bazie obejmują nie tylko dane na temat tego jakie dana osoba posiada zobowiązania finansowe, ale również przewidywane daty obowiązku ich uregulowania. W bazie prowadzonej przez BIK odnotowywane są również skrupulatnie wszelkie opóźnienia, przerwy bądź inne problemy w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

wykreślenie z BIKInformacje o których mowa wyżej są dla banków oraz innych, rzetelnych instytucji finansowych niezmiernie istotnym narzędziem. Pozwalają bowiem na wiarygodną ocenę każdego potencjalnego klienta. W BIK- u opisana jest bowiem nie tylko finansowa przeszłość dłużnika, ale również wiarygodnie przeanalizowana i udokumentowana jest jego rzeczywista zdolność kredytowa. Na tym gruncie wystawia się potencjalnemu kredytobiorcy ocenę punktową (tzw. Scoring). Od przyznanej w ten sposób ilości punktów zależy, czy dana osoba ma realne szanse na pożyczkę bądź kredyt. Banki czy inne instytucje finansowe nie mają bowiem ani możliwości ani czasu żeby dokładnie „prześwietlać” każdego potencjalnego klienta, w związku z tym scoring jest bardzo dużym ułatwieniem i pozwala na szybkie i rzetelne wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie udzielenia kredytu czy też pożyczki.

Istnieje duża zależność pomiędzy upadłością konsumencką a BIK. Wielu dłużników, rozważając kwestię złożenia wniosku o upadłość konsumencką w pierwszej kolejności decyduje się na pobranie raportu BIK, aby w ten sposób przeanalizować swoją faktyczną sytuację finansową oraz wysokość i zakres zadłużenia. Dzięki temu, z jednej strony łatwiej jest podjąć decyzję o słuszności wystąpienia z wnioskiem o upadłość konsumencką, a z drugiej po prostu łatwiej (z pomocą informacji z BIK) wypełnić sam formularz (który wymaga skrupulatnego przedstawienia wszystkich zaciągniętych zobowiązań finansowych konsumenta). Niektóre osoby popadają w tak poważne tarapaty finansowe, że czasami same już nie pamiętają, jakie mają zadłużenie i czyimi faktycznie są dłużnikami... Pobranie raportu BIK pozwala zatem na uporządkowanie sytuacji finansowej a upadłość konsumencka jest instrumentem prawnym, który może pomóc w osiągnięciu tego celu...

Niektóre osoby, dążąc do ogłoszenia upadłości konsumenckiej liczą jednak na to, że w ten sposób wszystkie ich dotychczasowe „przewinienia finansowe” zostaną wymazane i będą mogli zacząć od nowa. Tymczasem ogłoszenie bankructw, co prawda może skutkować umorzeniem części (bądź całości) długów, jednakże wszystkie informacje na temat uregulowanych bądź umorzonych należności są odnotowywane w BIK i pozostają na „koncie” danej osoby. Nadal można zatem odnaleźć tam także adnotacje na temat opóźnień i innych kłopotach finansowych. Fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma zatem de facto również negatywny wpływ na scoring danej osoby...

Warto zaznaczyć, że informacje na temat uregulowanych długów można usunąć z bazy BIK dopiero po 5 latach. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Widać wyraźnie zatem, że po uporządkowaniu sytuacji finansowej (tj. po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej) i tak potrzeba dość sporo czasu, by spokojnie i bez obaw myśleć o zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania finansowego np. w postaci kredytu czy większych zakupów w formie ratalnej...

Na zakończenie warto odnotować, że fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej również jest wpisywany do bazy Biura Informacji Kredytowej i figuruje w systemie przez dziesięć lat. W praktyce wpływa to zatem również w sposób negatywny na obraz i wiarygodność potencjalnego klienta banków czy innych, rzetelnych instytucji finansowych. Jest to bowiem dla takich podmiotów niewątpliwie osoba o szczególnie wysokim ryzyku kredytowym…

Trzeba zatem zawsze pamiętać, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie można usunąć wpisu z bazy danych BIK (przy czym nie dotyczy to jednak przypadków, gdy wpis jest nieprawdziwy, błędny lub przedawniony). A sama informacja o ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej musi widnieć tam aż przez 10 lat!

Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego z wszechobecnym bitem, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem problematykę kryptowalut, blockchaina, analizy finansowe i gospodarcze, porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem