niedziela, 14 luty 2021 16:48

Nie mamy z czego spłacić długów i nie wykreślają nas z BIK - na ratunek Upadłość Konsumencka

Napisał
Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Upadłość konsumencka wprowadzona została do polskiego porządku prawnego w roku 2008. Pierwotne założenia ustawy nie sprawdziły się jednak w praktyce. Ustawodawca wprowadził wówczas bardzo bowiem rygorystyczne zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej – co w praktyce powodowało niezwykle ograniczony do niej dostęp… Dopiero Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone zostały fundamentalne zmiany w zakresie omawianej instytucji. Nowelizacja weszła w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Upadłość konsumencka

 

 

Zasadniczą przesłanką ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, czyli sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie wykonywać wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w nowelizacji zrezygnowano z wcześniejszej przesłanki dotyczącej zaistnienia niezależnych od dłużnika i wyjątkowych okoliczności. Zrezygnowano ponadto z przesłanki tzw. pogłębiania stanu niewypłacalności dłużnika, która stanowiła przeszkodę w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W ten sposób Ustawodawca zwiększył zatem zasadniczo dostęp osób fizycznych do tej formy upadłości.

Najogólniej mówiąc upadłość konsumencka dotyczy osób, które w momencie ogłoszenia upadłości nie prowadzą działalności gospodarczej bądź zawodowej, a także do osób, które nie są już wspólnikiem osobowej spółki handlowej – przy czym od dnia wykreślenia z rejestru, powinien upłynąć rok. Podobnie jak w przypadku upadłości przedsiębiorców.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem Ustawy sąd oddala wnioski o ogłoszenie upadłości, w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do powstania niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Ponadto sąd oddala także wniosek o ogłoszenie upadłości (poza sytuacjami wyjątkowymi), jeżeli dane wskazane we wniosku są niezupełne lub niezgodne z prawdą (ze stanem faktycznym).

Wskazane wyżej zmiany dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej jednoznacznie dowodzą, że znacznie uproszczono procedurę oraz obniżono standardy co do samych wniosków.

Inną istotną zmianą są same zasady postępowania upadłościowego. Według obowiązujących przepisów, w przypadku gdy majątek dłużnika-konsumenta nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania, koszty pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Dopiero później konsument pokrywa te koszty w ramach tzw. planu spłaty wierzycieli. Jednocześnie w sytuacji, gdy dłużnik jednak nie będzie w stanie dokonać spłat, sąd będzie mógł umorzyć zobowiązania a koszty obciążą definitywnie Skarb Państwa.

Możliwość szybkiego umorzenia długów stanowi dużą zmianę w stosunku do poprzedniej regulacji. Okres wykonywania tzw. planu spłaty został bowiem skrócony z pięciu do trzech lat, przy czym istnieje jednokrotna możliwość wydłużenia go o 18 miesięcy.

Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego z wszechobecnym bitem, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem problematykę kryptowalut, blockchaina, analizy finansowe i gospodarcze, porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców.

Komentarze

+2

Mateusz — Bankruci w ubiegłych latach

Pamiętam że w 2015 roku upadłość konsumencką ogłosiło ponad 800 osób a w 2016 już ponad 4000 osób a w 2019: 8000 osób. W 2020 to już 13000 osób. Ciekawe ile osób ogłosi upadłość w 2021 roku? :-?

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem