Pomoc i porady

Pomoc i porady (8)

Konsumenci, czyli osoby podlegające szczególnej ochronie prawnej, mają możliwość dokonywania reklamacji na dwa sposoby. Przy czym wybór sposobu zgłoszenia roszczeń uzależniony jest wyłącznie od woli samego konsumenta. Reklamacja może zatem zostać złożona zarówno z tytułu niezgodności towaru z umową (na podstawie otrzymanego w sklepie paragonu), jak i w ramach otrzymanej w chwili zakupu gwarancji.

Z reklamacją z tytułu niezgodności towaru z umową należy wystąpić do sprzedawcy, gdyż to właśnie sprzedawca odpowiada za sprzedany towar. Przy czym konsument jest zobowiązany do udowodnienia, że zakupu dokonał w danym sklepie i we wskazanym dniu. Najprostszym sposobem jest okazanie paragonu (dlatego zawsze warto pamiętać o zabraniu paragonu, zwłaszcza przy droższych zakupach!). Istnieją jednak również inne możliwości udowodnienia transakcji. W przypadku zakupu dokonanego przy użyciu karty płatniczej można pobrać wydruk operacji z konta. Chodzi bowiem o to, aby przedstawiony dowód zakupu, pozwalał na identyfikację sprzedawcę, terminu zakupu, a także ceny i rodzaju towaru.

reklamacja towaru w markecie
Wiele osób zmaga się dziś ze spiralą zadłużenia. Oferty kredytów i pożyczek zarówno ze strony banków, parabanków, jak również innych instytucji finansowych są dziś bardzo powszechne i łatwo dostępne. Konsekwencją tego jest jednocześnie społeczny problem coraz głębszego zadłużania się. Motywacje do zaciągnięcia kredytu bywają przeróżne: od czysto konsumpcyjnych zachcianek po wypadki losowe czy choroby. Niejednokrotnie bowiem zdarza się tak, iż dana osoba jest po prostu zmuszona do podjęcia zobowiązań finansowych przekraczających jej realne możliwości. Zaleganie ze spłatami wiąże się z kolei z wszczęciem procedury windykacyjnej, często prowadzącej do zajęć komorniczych (w tym licytacji majątku czy zajęcia wynagrodzeń albo emerytur). W efekcie, niejednokrotnie jedyną szansa na wyjście ze spirali zadłużenia jest ogłoszenie przez dłużnika upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa
Jest kilka elementów, które odróżnia nas od zwierząt. Wraz z powstawaniem dziejów cywilizacji, powstawały nowe tryby bytowania, kreowały się nowe wyznania, tworzyły pewne schematyczne elementy behawioralne. Jedną z podstawowych cech, dzięki której możemy mówić o człowieku, jest osiadły tryb życia. Poprzedni, tryb wędrowniczo – koczowniczy, jest uznawany bardziej za domenę zwierząt. Za osiadłością ruszyły narzędzia – podstawowy czynnik ku temu, by móc na stałe pozostać w obranym miejscu. Z polowań przerzucono się na hodowlę i rolnictwo. Cięte oszczepy służące zabijaniu mamutów czy hien na sawannie zamieniono na narzędzia do zbierania ziół, uprawy pola, nawadniania ziemi czy gotowania. O narzędziach można mówić wielowątkowo – pod kątem polowań, upraw, przydatności, ewolucji, historycznym od okresu paleolitu czy surowców (drewno, kamień, róg). Pierwszorzędnie należy się skupić na tym, który nasuwa nam się na pierwsze skojarzenie. Mowa o nożu i jego mniejszym bracie - scyzoryku.

scyzoryki victorinox
Zakupy w postaci sprzętu AGD, RTV czy też sprzętu multimedialnego, są raczej dokonywane stosunkowo rzadko (niejednokrotnie uzależnione są również od wsparcia finansowego w postaci pożyczki bądź kredytu). Dlatego też tego typu wydatki traktowane są na ogół w sposób szczególnie przemyślany. Często również brane są pod uwagę opcje dodatkowej ochrony zakupionego sprzętu przed jego uszkodzeniem w tym możliwość objęcia zakupionego sprzętu opcją tzw. poszerzonej gwarancji.

przedłużenie gwarancji
Polskie koleje nie należą, mówiąc najoględniej, do najbardziej punktualnych. Drobne opóźnienia są traktowane jak coś tak oczywistego, że statystyczny pasażer zdaje się ich czasami nie dostrzegać… Od lat poważnym problemem są warunki atmosferyczne. Śnieg i niskie temperatury regularnie spowalniają praktycznie wszystkie polskie pociągi. Z punktu widzenia pasażera jest to oczywiście poważna niedogodność. Dla pasażerów niepunktualny pociąg często wiąże się z poważnymi konsekwencjami… A opóźnienia niejednokrotnie sięgają nawet kilkudziesięciu minut (albo są jeszcze większe). W takiej sytuacji pasażerowie podlegają pewnej ochronie prawnej, mają bowiem prawo do rekompensaty. Sama kwota rekompensaty uzależniona jest od wielkości opóźnienia - im większe, tym większa rekompensata. Minimalna jej wysokość to 25 procent ceny biletu (jednorazowego) w przypadku gdy opóźnienie wynosi od 60 do 119 minut (czyli poniżej dwóch godzin). Przy czym, dość często przewoźnicy kwestionują zasadność zgłoszonych przez pasażerów reklamacji… 

Zgloszenie reklamacyjne bilet
W świetle obowiązującego prawa, każdemu konsumentowi, który korzysta z usług podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (tj. zawierającemu z takim podmiotem określonej treści umowę), poprzez zakup określonego towaru, bądź zamówienie usługi, przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Najogólniej mówiąc, reklamacja przysługuje konsumentowi gdy zakupiony towar posiada wady (fizyczne bądź prawne) albo gdy zamówiona usługa nie została właściwie (należycie) wykonana.

prawa konsumenta
Prawo do reklamacji jest jednym z podstawowych praw konsumenta, jednocześnie wciąż jednak dość często traktowanym przez sprzedawców bardziej jako przywilej konsumencki niż rzeczywiste prawo. Dowodem na to niech będzie słynna informacja, nadal chętnie zamieszczana przez sprzedawców “po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się”. Tego typu ostrzeżenia niestety zniechęcają klientów do złożenia reklamacji wadliwego towaru… Należy jednak pamiętać, że są one niezgodne z ustawą i w związku z tym nieważne.

Najogólniej mówią, odpowiedzialność sprzedawcy (za towar lub usługę) dotyczy nie tylko tzw. ukrytych wad fabrycznych. Konsument może bowiem zareklamować swój zakup zawsze, gdy zakupiona rzecz nie nadaje się do tego, do czego powinna być używana (zgodnie ze swoim przeznaczeniem) bądź też posiada inne wady. W praktyce oznacza to np., że jeśli kupimy buty nieprzemakalne, które przy kontakcie z wodą zachowują się jak zwyczajne obuwie szmaciane, to możemy uznać, że złożenie reklamacji jest w pełni uzasadnione.

Reklamacja towaruŹródło zdjęcia: 123rf.comKlauzule generalne to pojęcie, z którym bardzo często można spotkać się w praktyce. Ich istnienie to wynik przyjętej przez Ustawodawcę konstrukcji systemu prawnego. W wielu obowiązujących aktach prawnych można bowiem spotkać się z przepisami, które mają wyraźnie nieprecyzyjny charakter i tym samym wymagają, podczas oceny działań, zaniechań bądź po prostu podejmowaniu decyzji na ich podstawie, uwzględniania szeregu, dodatkowych pozaprawnych kryteriów. W taki sposób skonstruowane są właśnie klauzule generalne. Doskonałym przykładem przepisu, który posługuje się klauzulą generalną jest artykuł 5 kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu, nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Oznacza to zatem, że każde działanie bądź zaniechanie, które jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa albo z zasadami współżycia społecznego nie jest uznawane za wykonywanie swojego prawa i w związku z tym nie może korzystać z prawnej ochrony.

prawo
Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem