BIK Pomoc (7)

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) zostało powołane w roku 1997 przez Związek Banków Polskich oraz banki w celu realnego zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony obrotu pieniężnego, a także zminimalizowania ryzyka kredytowego i skutecznego zapobiegania zjawisku nadmiernego zadłużenia społeczeństwa.  

Baza danych prowadzona jest przez Biuro Informacji Kredytowej i zawiera kompletne informacje o kredytobiorcach. Oznacza to, że informacje zawarte w bazie obejmują nie tylko dane na temat tego jakie dana osoba posiada zobowiązania finansowe, ale również przewidywane daty obowiązku ich uregulowania. W bazie prowadzonej przez BIK odnotowywane są również skrupulatnie wszelkie opóźnienia, przerwy bądź inne problemy w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

wykreślenie z BIK
Najnowsze regulacje prawne znacząco ułatwiają osobom borykającym się z poważnymi problemami finansowymi uzyskanie upadłości konsumenckiej. Najogólniej mówiąc, głównym celem sądowego postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby fizycznej (konsumenta). Oddłużenie to polega w pierwszej kolejności na zaspokojeniu wierzycieli (w możliwym zakresie np. z majątku dłużnika) oraz umorzeniu części lub całości długów. Przepisy w tym zakresie zostały poważnie zmodyfikowane przez Ustawodawcę, tak aby ułatwić osobom rzeczywiście niewypłacalnym skuteczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Przed najnowszymi zmianami problematykę upadłości konsumenckiej regulowała ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. poz. 1306).

Nowe zasady upadlosci konsumenckiej
Czasami firma nie generuje nam przychodów a same koszty. Warto wtedy zastanowić się nad zawieszeniem lub zamknięciem działalności gospodarczej. Po dwóch pierwszych latach działalnosci tracimy mozliwość opłacania tzw. małego ZUSu i przechodzimy na pełny ZUS. W przypadku gdy nie zarobimy na siebie a długi zostaną wpisane do BIK nie powinniśmy brnąć ślepo w tą stronę pogłebiającego się zadłużenia,  tylko zamknąć działalność i próbować spłacić wszystkich wierzycieli i poprosić o wymazanie naszych negatywnych wpisów w BIK-u.

zamknięcie działalności

 
Upadłość konsumencka wprowadzona została do polskiego porządku prawnego w roku 2008. Pierwotne założenia ustawy nie sprawdziły się jednak w praktyce. Ustawodawca wprowadził wówczas bardzo bowiem rygorystyczne zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej – co w praktyce powodowało niezwykle ograniczony do niej dostęp… Dopiero Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone zostały fundamentalne zmiany w zakresie omawianej instytucji. Nowelizacja weszła w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Upadłość konsumencka

 
Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem