środa, 19 sierpień 2020 17:46

BIK

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Biuro Informacji Kredytowej jest to instytucja powołana przez Związek Banków Polskich w roku 1997. Podstawę prawną utworzenia BIK-u stanowi zatem ustawa o prawie bankowym. Zasadniczym zadaniem tej instytucji jest gromadzenie, przetwarzanie oraz przechowywanie wszelkich informacji dotyczących bieżących zobowiązań kredytowych oraz historii takich zobowiązań klientów banków i tzw. SKOK-ów (Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych).

BIK

BIK jest nie tylko kompleksową i powszechną ale również w pełni wiarygodną bazą danych. Banki oraz SKOK-i pobierają dane z BIK-u i w ten sposób w pełni profesjonalnie są w stanie ustalić czy klient jest wiarygodny i czy w związku z tym jest zdolny do terminowej spłaty wnioskowanego kredytu. Informacje o klientach trafiają do BIK-u w czasie składania wniosku kredytowego, a także po zaciągnięciu zobowiązania finansowego. Same dane aktualizowane są co najmniej raz w miesiącu – do czasu zakończenia spłaty pożyczki bądź kredytu.

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje, które dotyczą danych osobowych klientów, zaciągniętych zobowiązań finansowych wobec SKOK-ów i banków oraz faktycznego zadłużenia i rachunków kredytowych.

W przypadku, gdy klient terminowo spłaca swoje zobowiązania, to wówczas wszelkie informacje i dane na jego temat przetwarzane są jedynie do momentu wygaśnięcia zobowiązania. Natomiast inaczej wygląda sytuacja klientów, którzy swoich zobowiązań nie regulują terminowo. W takim przypadku bowiem, jeżeli od momentu poinformowania dłużnika (przez bank bądź SKOK) o wysokości długu upłynie 30 dni, a kwota zaległości nadal nie zostanie uregulowana, wówczas Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać dane klienta przez okres kolejnych pięciu lat... Ponadto (na mocy nowelizacji przepisów prawa bankowego) dane dotyczące zobowiązań klientów mogą być przetwarzane przez okres 12 lat - licząc od dnia wygaśnięcia zobowiązania - dla celów statystycznych.

Warto również wspomnieć, że powszechne są również opinie, iż Biuro Informacji Kredytowej pełni pośrednio funkcję społeczną, ponieważ de facto zapobiega nadmiernemu, niekontrolowanemu zadłużaniu się konsumentów.

Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem pułapki pożyczek bez BIK i konsekwencje brania kredytów zamiast życia z oszczędności.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym wyjasniającym prawa i obowiązki konsumenta. Na stronie odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, przestać figurować w BIK i wyjść z pętli kredytowej oraz jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Pliki cookie ułatwiają przeglądanie naszej strony. Korzystając z naszej strony WWW, zgadzasz się, na używanie przez nas plików cookie..
Dalsze informacje Ok Odrzuć cookie