piątek, 18 luty 2022 19:33

Prawo do ochrony prywatności – najważniejsze informacje

Napisał
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Ochrona sfery życia prywatnego zaliczana jest obecnie do fundamentalnych, szeroko chronionych praw człowieka. Najogólniej mówiąc, życie prywatne to zarówno sfera życia rodzinnego jak i osobistego. Na życie prywatne składa się zatem przede wszystkim: sposób spędzania wolnego czasu, życie towarzyskie, sposób ubierania się, światopogląd czy wyznanie. Problem ochrony prywatności występuje ponadto w stosunkach pracy. Przy czym, prywatność w miejscu pracy jest ograniczona, ze względu na istotę stosunku pracy, czyli stosunek podporządkowania pracodawcy oraz posiadania przez niego szerokich kompetencji kontrolno-nadzorczych. W relacjach pracodawca – pracownik bardzo ważną kwestią jest zatem (zasługujący na ochronę) interes pracodawcy oraz jego szerokie uprawnienia kierownicze wobec pracownika.

prywatnosc

Powszechnie przyjmuje się, że pojęcia „prywatności” oraz „życia prywatnego” czy też „prywatnej sfery” są trudne do precyzyjnego zdefiniowania. W literaturze raczej można spotkać się z próbami wyliczania, wymieniania spraw czy okoliczności, które należą do objętej ochroną prawną prywatności. Warto zaznaczyć, że według słownika języka polskiego „prywatny” to dotyczący kogoś osobiście, stanowiący czyjąś własność, niezwiązany z żadną instytucją; niepaństwowy; osobisty; nieurzędowy.

Według doktryny oraz orzecznictwa sądów polskich do sfery prywatnej człowieka należy przede wszystkim:

  • życie osobiste oraz rodzinne jednostki (w tym małżeństwo czy konkubinat);
  • tożsamość i przeszłość jednostki;
  • wyznanie i praktyki religijne;
  • sfera intymna (w tym uczucia, zdrowie, życie seksualne);
  • stan majątkowy (w tym informacje na temat wysokości wynagrodzenia za pracę, czy też stan zadłużenia);
  • informacje dotyczące karalności, (w tym informacje o popełnionych przestępstwach lub wykroczeniach);
  • sposób spędzania wolnego czasu, rozrywki, zainteresowania itp.

Zagadnienie prywatności, jako jednej z fundamentalnych kwestii w demokratycznym państwie prawnym, podniesione zostało do rangi konstytucyjnej. Tematyk ta uregulowana została w art. 47 Konstytucji, w myśl którego: „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz o decydowaniu o swoim życiu osobistym. Warto zwrócić uwagę, że pojęcie „życia rodzinnego” zostało w Konstytucji wymienione odrębnie (obok życia prywatnego), tymczasem w doktrynie i orzecznictwie traktuje się „życie rodzinne” jako istotną część szeroko pojmowanego życia prywatnego. Również tzw. „życie osobiste”, wyraźnie wskazane w art. 47 Konstytucji, jest powszechnie traktowane po prostu jako część życia prywatnego. Składają się na nie takie elementy, jak: sposób spędzania wolnego czasu, wyznanie, życie towarzyskie, tryb życia czy też religia i światopogląd.

Zagadnienia ochrony życia prywatnego dotyczy również art. 51 Konstytucji, który stanowi: „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby (ust. 1) oraz „władze publiczne nie mogą uzyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym” (ust. 2). W zakresie ochrony prywatności doniosłe znaczenie mają również inne postanowienia Konstytucji, w tym: art. 49 Konstytucji, gwarantujący wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się (tzw. „tajemnicę korespondencji”), art. 50 Konstytucji zapewniający nienaruszalność mieszkania (tzw. „mir domowy”) oraz art. 48 Konstytucji uznający prawo rodziców do wychowywania własnych dzieci zgodnie z przekonaniami.

W świetle przytoczonych rozważań należy pamiętać, że prawo jednostki do prywatności nie ma charakteru bezwzględnego. Jest to jednak fundamentalne prawo człowieka do życia własnym życiem, kształtowanym samodzielnie, według własnej woli i z maksymalnym ograniczeniem wszelkiej ingerencji zewnętrznej. Prywatność to zatem samoistne dobro, o przyrodzonym i stałym charakterze.

Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego z wszechobecnym bitem, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem problematykę kryptowalut, blockchaina, analizy finansowe i gospodarcze, porady prawne dla konsumentów i przedsiębiorców.

Komentarze

Pracownik — RE: Prawo do ochrony prywatności – najważniejsze informacje

No tak... prywatność to dosyć dyskusyjna kwestia... Zwłaszcza w relacjach pracodawca - pracownik. Peenych granic z pewnością nie należy przekraczać ;)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy

Serwis finansowy kbkinfo.com jest portalem doradczym i informacyjnym wyjaśniającym zagadnienia związane z kryptowalutami, cyfrowym pieniądzem, łańcuchem bloków i nowoczesnym przetwarzaniem informacji.

Opisujemy także prawa i obowiązki konsumenta. Odpowiadamy na pytania jak uwolnić się z długów, jak upominać się o swoje prawa będąc stroną poszkodowaną w umowie sprzedaży towaru czy usługi.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania i zapewnić użytkownikom określone usługi i funkcje. Dane użytkownika – w tym Twoje dane osobowe do personalizacji reklam – oraz pliki cookie są wykorzystywane zarówno do reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych. Kliknij tutaj po więcej informacji.
Dalsze informacje Zaakceptowałem