piątek, 06 listopad 2020 19:47

Likwidacja spółki w Polsce

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wielu ludzi ostatnimi czasy stara się ograniczać koszty zwiazane z podatkami i wysokim ZUS-em. Ograniczanie kosztów to w konsekwencji mniejsze wydatki i docelowo to co nas interesuje - wiecej pieniedzy w portfelu i brak konieczności posiłkowania się kredytami. Większość osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorcy bedący w spółkach słyszeli już o optymalizacji ZUS w innych krajach np. UK gdzie nie tylko ich ubezpieczenie jest tańsze ale także emerytura szybsza i wyższa a kwota wolna od podatku w UK na rok 2020 to 12 500 funtów.

cięcie kosztów

Zobaczmy więc jak przebiega likwidacja spółki w Polsce bo proces ten nie jest zbyt prosty.

Obowiązujące przepisy prawa handlowego przewidują możliwość tworzenia spółki w postaci najbardziej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości. Jednocześnie konsekwencją tworzenia spółek jest konieczność przewidywania procedury ewentualnej jej likwidacji. Zasady i tryb prowadzenia likwidacji regulują przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037). Likwidacja to postępowanie, które dotyczy zarówno spółek kapitałowych jak i osobowych. Przy czym w przypadku spółek osobowych postępowanie likwidacyjne jest obligatoryjne wyłącznie w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej (stosuje się wówczas odpowiednio przepisy o likwidacji spółki akcyjnej).

Działanie to ma na celu spieniężenie majątku spółki oraz zakończenie wszelkich bieżących spraw. Warto podkreślić, że w przypadku spółki kapitałowej przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego jest niezbędne do rozwiązania spółki, a w konsekwencji wykreślenia jej z rejestru.

W czasie prowadzenia likwidacji firma prowadzona jest pod dotychczasową nazwą spółki, przy czym obligatoryjne jest dodanie oznaczenia „w likwidacji". W czasie prowadzenia likwidacji spółka nadal zachowuje jednak osobowość prawną. W efekcie przeprowadzenia likwidacji dochodzi do całkowitego rozwiązania spółki, a zatem do zakończenia jej dotychczasowego bytu prawnego i likwidacji wszelkich interesów spółki.

Postępowanie likwidacyjne jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym wymaga przede wszystkim prawidłowej oceny kondycji (prawnej i finansowej) spółki; opracowania optymalnego planu likwidacji oraz terminowego dopełnienia (zakończenia) wszystkich dotychczasowych obowiązków.

Likwidację spółki prowadzą tzw. likwidatorzy. Są oni zobligowani zgłosić do sądu rejestrowego fakt otwarcia likwidacji spółki, dane wszystkich likwidatorów (nazwiska i imiona i adresy), a także sposób reprezentowania spółki. Warto wspomnieć, że likwidatorami mogą być zarówno wszyscy wspólnicy, jak i jedynie niektórzy z nich. Poza tym funkcję tę pełnić mogą również osoby trzecie.

Likwidatorzy nie są niezależni, działają na rzecz spółki i w związku z tym zobowiązani są stosować się do podejmowanych przez wspólników uchwał. Należy jeszcze wspomnieć, że likwidator może zostać w każdym momencie odwołany w drodze uchwały wspólników (jednomyślnej), a także przez sąd - na wniosek osób mających w tym interes prawny.

Skorupa Andrzej

Epoka emisji kredytu i życia na kredyt dobiega końca. EBC, FED i bankierzy całego świata obojętnie ile by nie dodrukowali pieniądza - to już jest schyłek tej kreatywnej księgowości, ekonomii i bankowości ujemnych stóp procentowych, jakie znamy.  Czy pójdzie to w dobrym kierunku wolności i braku zadłużania się czy wręcz przeciwnie do niewoli, kosmicznych wycen akcji i nowego porządku światowego, zależy od nas samych. Na stronie przedstawiłem pułapki pożyczek bez BIK i konsekwencje brania normalnych kredytów zamiast życia z oszczędności.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Pliki cookie ułatwiają przeglądanie naszej strony. Korzystając z naszej strony WWW, zgadzasz się, na używanie przez nas plików cookie..
Dalsze informacje Ok Odrzuć cookie